Uppläst av mig

Först vill jag säga att det är kul att du har hittat hit till denna blogg. 

Nu går jag rakt på sak – skolan för mig va tuff, allt från studier till det sociala samspelet. Jag hade kompisar såväl i skolan som på fritiden och har gått ut grundskolan och gymnasiet med godkända betyg, bortsätt från spanskan där jag fick underkänt. 

Vägen till där jag är nu har varit långt ifrån rak. Jag förstog aldrig varför jag hade svårt och kämpade hårt för att passa in i mallen. 

I årskurs 8 upptäcktes läs- och skrivsvårigheter, vilket jag tycker är väldigt sent då mina föräldrar misstänkte detta tidigare en så. Mellan årskurs 8 och 1:an på gymnasiet ureddes jag med resultatet dyslexi. Vid 25 års ålder, den 28 maj 2018 för att vara exakt, fick jag svar på ennu en utredning jag genomfört där det gick fram att jag även har adhd och asperger (autismspektrumtillstånd).

Så med denna bloggen vill jag sprida min kunskap och framförallt mina erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag vill att du som läser bloggen ska få en förståelse av hur det är att känna sig ”utanför ramen”, även att du som upplever samma sak inte ska känna dig ensam.