Uppläst av mig

Den kommande veckan, alltså vecka 44, innebär höstlov för många elever. Även lärare har en veckas välförkänt ledighet. Jag vill uppmuntra dig som känner att tiden finns och som har viljan, att nån gång under den kommande veckan, läsa 2 arbeten jag skrivit om dyslexi och även se dokumentärer från utbildningsradion (UR) jag är med i, som även dom handlar om dyslexi från ett innifrånperspektiv. Klicka på texten med fetstil så länkas ni dirket till arbetena och dokumentärerna. Jag skriver även en kort beskrivning till varje länk så ni vet vad som väntar er. 

Sista året i gymnasiet, år 2012, valde jag som projektarbete att skriva en uppsats om dyslexi. Det va en tung prosess men arbetet formades till något som jag inte trodde jag kunde klara av. Det ledde även till mitt första MVG i något teoretiskt ämne under alla åren jag gått i skolan. Arbetets titel löd: Jag låtsas som ingenting – men egentligen känns allt för bedrövligt

För att få fakta till projektarbetet i gymnasiet blev det ett motstånd att läsa massa böcker, vilket jag knappt gjorde. Jag gick istället in på Utbildningsradions (UR) hemsida och hittade flera uppmärksammande program om dyslexi. Bland annat dokumentärer som film och tv-producenten Niklas Hyland va med i. Jag tog kontakt med Niklas i hopp om att jag i första hand skulle få tips och råd till mig själv då jag jobbade otroligt mycket med att hantera min dyslexi rent allmänt. Sen kom jag på iden att jag kunde ha med en interjuv med honom i arbetet. Vi fortsatte hålla kontakten efter interjuven. Allt detta ledde till att under sista terminen i 3:an följde ett filmteam från Utbildningsradion (UR) mig, där bland annat Niklas va med. Tillsammans gjorde vi en dokumentär om dyslexi som sen sändes på SVT med stort genomslag. Dokumentären va uppdelat i 2 stycken 30 minuters program följt av ett studiosamtal.
Del 1:
Jag låtsas som inget
Del 2:
Det känns för djävligt
Studiosamtal:
Dyslexi – Studiosamtal

År 2015 började jag på en tvåårig fritidsledarutbildning. Några veckor under det andra och sista året skulle man göra ett examensarbete/forskningsarbete. Återigen valde jag ämnet dyslexi. Arbetet/forskningen skulle på något sätt ha en koppling till fritidsledarutbildningen. Min frågeställning till arbetet blev: Framgångsfaktorer för elever med dyslexi – Hur lyckas elever bra i skolan trots dyslexi?

Nu, 2019 gick i sommras en dokumentär uppföljare på SVT. En dokumentär om vad som hänt i mitt liv efter studenten 2012 till idag. 
Uppföljaren:
Från skolan till jobbet