Johanna - Tre diagnoser i skolan

Idag hände det!
Idag började boken att tryckas!

Boken ”Johanna – Tre diagnoser i skolan” är skriven av mig och Kenth Hedevåg. Jag är fritidsledare och jobbar som elevassistent på en F-6 skola. Kenth har lång erfarenhet som pedagog i skolan och i ett neuropsykiatriskt utredningsteam på BUP. Han jobbar med utbildningar och föreläsningar.

Jag har diagnoserna ADHD, autsim och dyslexi. I boken får ni följa min starka brättelse om min skolgång som varvas med Kenths texter om stöd och insatser. Det är en bok som skapar mycket känslor, förmedlar kunskap och lyfter fram den diskussion och reflektion som behövs för ett givande möte mellan skola och elev. Målet är inte att ge alla svar, utan att bidra med kunskap och förståelse för varje elevs unika sitvation. Till hjälp för dig som läsare finns över 100 diskussions/reflektionsfrågor.

Bilderna i boken som illustratören Klara Klein skapat lyfter texten och hjälper till att förstå dom starka känslorna som jag beskriver.

Boken avslutas med 5 korta brättelser från andra flickor för att sätta fokus på att en liknande grundproblematik kan visa sig på många olika sätt. Det finns ett tydligt budskap i boken att vi alla är olika och att olikheter ska ses som en tillgång och inte som en begränsning.

Håll utkik för mer info. Ha det gott så länge.