När den okonsentrerade personen vill ha ett tillbaka svar direkt från den fullt konsentrerade personen och tror att ett ”hallå” hjälper. Att både tid och energi ska gå till att tänka på hur bokstäverna ska formas slipper jag. Dock kan jag inte slappna av helt då jag måste tänka på och se till att stämpeln inte hamnar upp och ner för det skulle lätt kunna hända.


Idag har det gått presis 2 veckor sen jag fick se, lukta och bläddra i dom 3 första exemplaren av boken Johanna – Tre diagnoser i skolan som kom direkt från tryckeriet. Boken är en stark kombo-bok där min brättelse från skoltiden med 3 diagnoser (adhd, autism och dyslexi) varvas med Kenth Hedevågs texter om stöd och insatser. Boken avslutas med 5 korta brättelser från andra flickor. Detta för att sätta fokus på att en liknande grundproblematik kan visas på många olika sätt. Det finns även med galet starka bilder som väcker många känslor. I boken finns det också över 100 reflektions/diskussions frågor. Med andra ord är det en bok för att få ökad kunskap och förståelse, det får en att tänka och reflektera. Med tanke på att det är finns över 100 reflektions/diskussions frågor så passar den väldigt bra att ha som en studiebok/arbetsmaterial i arbetslagen ute i skolorna, inom sykiatrin, utredningsteam, folkhögskolor osv.
Låter det intressant och du vill beställa så kan du klicka på ”beställ boken”-fliken i menyn så kommer du dirket till beställnings sidan.