Uppläst av mig

Enda sen yngre år har jag tyckt det varit jobbigt med förändringar och i samband med det upplevt stress på olika sätt. Jag har väldigt lätt till att bli stressad, är väldigt stresskänslig, likt en fluga som reagerar så fort det är något som rör sig i närheten av den. Är det något nytt eller ovant som händer, slår stressen på direkt. 

Många gånger kan jag hamna i beteenden och rutiner som är väldigt svåra att bryta.

  • har jag planerat något en tid tillbaka och sen plötsligt behöver endra det, då kan jag bli väldigt stressad och orolig.
  • Om saker och ting eller återkommande sitvationer är på ett vist sätt och när det sen endras, då blir jag också stressad och orolig.

Det kaosar i huvet när det blir förändring mot vad jag tänkt, planerat eller hur en sitvation är som jag är van vid, endras. 

Att fatta beslut och välja mellan olika alternativ är otroligt svårt. Stressen ökar när jag står inför olika sorters val eller alternativ och det blir väldigt jobbigt, beslutsångest. Det här kanske kan tyckas va en liten sak. Men om jag tex, är på resturang, då väljer jag väldigt ofta det som jag tagit innan eller liknande, för då vet jag vad jag får. Det är sällan jag testar nånting nytt då. Det är svårt att föreställa vad valen innebär.

Att inte vara förbrädd på vad som ska hända, hur en plats ser ut, vilka personer som kommer, vilka/vem jag ska sitta jämte när jag är i ett större sammanhang, kan vara väldigt påfrestande. Det skapar en stor stress, ångest och oro inom mig.

Att vara förbrädd, vara i god tid, ha någon/några runt mig som jag känner mig trygg med när jag är i ett större sammanhang, planering, plocka fram kläder och packa ihop, kvällen innan som jag ska ha dagen därpå – detta och lite till, är väldigt viktigt för mig, därför försöker jag förbreda mig så mycket som möjligt, i den utsträckning som det går och som jag kan, för att få ner stressen och oron som lätt kan dyka fram.